“מעוניינים לרשום סימן מסחר? קראו את השאלות והתשובות ופנו אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני”

עו"ד יוסי סיוון
עו"ד יוסי סיוון עורך דין קניין רוחני 03-6966484

איך רושמים סימן מסחר? שאלות ותשובות

מהו סימן מסחר?

סימן מסחר יכול להיות מילה, סימן, אותיות, דמות, צורה, צירוף של מילים, צליל וכו’ המשמשים בעל עסק לסימון המוצרים או השירותים אותם הוא משווק. כך למשל הסימן COLA הוא סימן מסחרי המשמש את היצרן על גבי בקבוקי השתייה שהוא משווק. כך למשל הסימן GOOGLE הוא סימן מסחרי המשמש את ענקית החיפוש בנוגע לשירותי מנועי החיפוש שהיא משווקת.

מהו סימן מסחר רשום?

סימן מסחר רשום הינו תעודה רשמית המונפקת על ידי משרד המשפטים ומעניקה לבעל הסימן הרשום זכויות בלעדיות לשימוש בסימן הרשום לגבי סחורות או שירותים אשר לגביהם נרשם הסימן, הכל בהתאם לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), תשל”ב – 1972.

איזו הגנה אני מקבל מסימן מסחר רשום?

סימן מסחר רשום מעניק לך זכות בלעדית שאף אחד אחר לא יעשה שימוש בסימן המסחר הרשום שלך ללא רשותך. על כן במידה ותצליח לרשום סימן מסחר תוכל ליהנות מבלעדיות בשימוש בלוגו או בשם המסחרי שלך. כמו כן תוכל לתת זיכיונות ורישיונות ליצרנים, מפיצים, משווקים וזכיינים שונים במסגרתם תוכל לקבל הכנסות הנובעות מהשימוש שלהם בסימן המסחרי שלך.

איך רושמים סימן מסחר?

ניתן לרשום סימן מסחר באמצעות הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בטופס המתאים למחלקת סימני המסחר במשרד המשפטים וכן לשלם את האגרות הקבועות בחוק.

האם אני יכול לרשום סימן מסחר באופן עצמאי?

רבים שואלים את השאלה האם ניתן לרשום סימן מסחר באופן עצמאי ללא עורכי דין?

התשובה לכך היא כן, אך זה אינו מומלץ.

רישום סימן מסחר הנו פעולה משפטית המחייבת ידע וניסיון ספציפי. בניגוד לדעה הרווחת, אין המדובר במילוי טופס סטנדרטי בלבד. עיסוק בתחום סימני המסחר דורש ידע רב בפסיקה הרלוונטית, בהחלטות רשם סימני המסחר ובהוראות וחוזרי הרשם סימני המסחר המתעדכנים מעת לעת.

הגשת בקשה לסימן מסחר ללא ייעוץ כנדרש עשויה להסתיים במחיקת הבקשה ובאבדן כספי האגרה ולעתים אף ליצירת סכסוכים עם גורמים אחרים שעשויים להיות כרוכים מטבע הדברים בהוצאות כספיות מעבר לעלויות הכרוכות בהגשת הבקשה. לכן, מומלץ לבצע את הרישום באמצעות עורך דין הבקיא בתחום.

כמה יעלה לי לרשום סימן מסחר?

רישום סימן מסחר כרוך בתשלום אגרה המתעדכנת מעת לעת במשרד המשפטים וכן בתשלום שכר טרחת עורכי דין, במידה ובחרת להגיש את הבקשה באמצעות עורך דין.

נכון לימים אלו עומדת האגרה לרישום סימן מסחר על סך של 1622 ₪ עבור הבקשה הראשונה. לאגרה המעודכנת ראה http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHaptentim/SimaneiMischar/Agrot1/

בנוסף ישנן עלויות הכרוכות בהתמודדות עם השגות של רשם סימני המסחר ולעתים אף התנגדויות של צדדים שלישיים, והליכים משפטיים שונים.

האם סימן רשום מעניק לי זכות אוטומטית להשתמש בסימן?

לא. חשוב לציין, כי סימן מסחר אינו מעניק זכות אוטומטית לעשות שימוש בסימן הרשום, ככל שסימן זה שייך לגורם אחר. כלומר, עצם רישום הסימן אינו מעניק הגנה בפני תביעת הפרה.

האם רישום שם של חברה בע"מ או שם עסק מספיק לצורך הגנה על השם?

ממש לא. רבים סבורים (בטעות) כי די בכך ששמם העסקי רשום כשם חברה בע”מ או כשם של עוסק מורשה כדי להעניק להם הגנה מספיקה על שמם המסחרי. חשוב להבהיר, כי רישום שם חברה בע”מ או שם עסק כעוסק מורשה אינם מקנים הגנה של סימן מסחר וקיומו של רישום שכזה אינו מהווה הגנה בפני עצמו. חשוב להבין היטב את ההבדל בין שם של עסק או חברה לסימן מסחרי. שם חברה הנו שם שנרשם ברשם המשפטים לחברה בע”מ ונעשה בו שימוש לצרכי זיהוי החברה או העסק. לעומת זאת סימן מסחר הינו סימן המשמש את העסק על מנת להבחין בין המוצרים של העסק למוצרים של המתחרים. מומלץ שלא להסתפק ברישום של החברה במשרד המשפטים אלא לרשום גם סימן מסחר שיעניק לכם את היכולת לאכוף את זכויותיכם נגד כל מי שיעשה שימוש בשם שלכם או בשם הדומה עד כדי הטעייה. שם של חברה בע”מ כשלעצמו לא יעניק לכם את היכולת למנוע מהמתחרים שלכם לעשות שימוש בשמכם המסחרי.