Law books

הטעו אותכם? גבו מכם כסף שלא כדין? קיפחו אותכם? פנו אלינו כדי לבחון את האפשרות של הגשת תביעה ייצוגית

מהי תביעה ייצוגית?

תביעה ייצוגית הינה כלי דיוני המאפשר לאדם הנפגע מנזק או חויב שלא כדין או חויב ביתר, על ידי חברה מסחרית כלשהי, לייצג לא רק את עצמו אלא גם את כל קבוצת האנשים שנגרם להם נזק דומה ושנסיבות עניינם מעלות שאלות משותפות לעניינו ובכך לחסוך מכל אותם הנפגעים מלהגיש תביעות זהות או דומות לעניינו.

במידה והתביעה תתקבל יזכה התובע הייצוגי לפיצוי הולם עבור מאמציו והשקעת הזמן והמשאבים לכך וגם ציבור הצרכנים יזכה לפיצוי עבור הנזקים שנגרמו לו.

משרדנו עוסק בתחום התובענות הייצוגיות ובעל ידע רב בתחום. עו”ד יוסי סיוון ניהל תיקי תובענות ייצוגיות רבים הן כבא כוח תובע ייצוגי והן כב”כ חברות מסחריות אשר נגדם הוגשו תביעות ייצוגיות:

א. ייצוג (בתקופת היותו עו”ד במשרד פירט וילנסקי כנעני מזרחי) תובע הייצוגי בתביעה ייצוגית על סך 106 מיליון ש”ח שהוגשה נגד חברת בזק בגין גבייה של הוצאות גבייה שלא כדין, תביעה אשר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי.

ב. ייצוג חברות אופנה ישראליות בתביעה ייצוגית בגין אי הצגת מחירים על גבי מוצרי הלבשה וכו’.

ג. תובענה יצוגית בתחום התקשורת והטלויזיה.

הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו בכל שאלה או בעיה בתחום התובענות הייצוגיות.