usa

רישום סימן מסחר בינלאומי

משרדנו מתמחה ברישום סימני מסחר בכל רחבי העולם. אנו מטפלים בהגשות בקשות רישום סימן מסחר בינלאומי עבור חברות ישראליות רבות ובעלי עסקים המרחיבים את פעילותם למעבר לים. חשוב לציין, כי רישום סימן מסחר הינו טריטוריאלי ואינו מעניק זכויות במדינה אחרת, אלא אם ביצעתם פעולה של רישום במדינה הספציפית.

ישנם מערכות רישום שונות ונפרדות של רישום סימן מסחר בינלאומי וחלק מהמומחיות שלנו היא לבחור עבורכם את המערכת המתאימה ביותר עבורכם בהתחשב באופי העסק שלכם, בתקציב שלכם ובנסיבות כל המקרה ומקרה:

א. ישנה מערכת רישום לאומית טריטוריאלית של כל מדינה ומדינה. במידה ובחרנו במסלול זה אנו מגישים בקשה לרישום סימן מסחרי ישירות במדינת הלאום הנבחרת. הבקשה תיבחן בהתאם לדינים ולהוראות הרלוונטיות בכל מדינה ומדינה.

ב. ישנה מערכת רישום מאוחדת, כגון מערכת האיחוד האירופי  הכוללת את כל 27 המדינות החברות באיחוד האירופי.

ג. ישנה מערכת רישום סימן מסחר בינלאומי הנקראית פרוטוקול מדריד. מערכת זו מאפשרת הגשת בקשה רב לאומית תוך ייעוד מדינות מסויימות ולשלם אגרות מופחתות  ביחס להגשה רב לאומית בכל מדינה ומדינה (אולם עדיין יש לעבור הליך בחינה ספציפי בכל מדינה).

עוד בנושא: