eu

רישום סימני מסחר באיחוד האירופי

סימן מסחר באירופה

סימן מסחר רשום באיחוד האירופי מגן על זכויות בעל הסימן בכל 27 מדינות האיחוד האירופי בעלויות סבירות באופן יחסי להליך של רישום לאומי בכל מדינה ומדינה באירופה – הליך ארוך ויקר באופן יחסי.

סימן מסחר באיחוד האירופי מעניק זכויות בלעדיות לבעל הסימן לעשות שימוש בסימן ולמנוע מצד ג’ לעשות שימוש בסימן זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן הרשום. סימן מסחר באיחוד האירופי תקף ל- 10 שנים. ניתן לחדש את הסימן לתקופות נוספות של 10 שנים בכל פעם ללא הגבלה.

בעל הזכות בסימן רשום זכאי למנוע שימוש בלתי מורשה של צדדים שלישיים על גבי סחורות או שירותים שבגינם נרשם הסימן וזאת באמצעות נקיטת הליכים משפטיים בבתי המשפט של האיחוד האירופי וכן באמצעות פניה לרשויות המכס של האיחוד האירופי בבקשה למניעת כניסתן של סחורות המפרות את זכויותיו של בעל הסימן.

בעל סימן מסחר באיחוד האירופי חייב לעשות שימוש מקורי בסימנו תוך תקופה של 5 שנים (תקופת החסד) ממועד הרישום, אחרת יהיה חשוף לביטול הסימן על ידי צד ג’. שימוש מקורי בסימן הוא שימוש המתבצע ולו במדינה אחת במדינות האיחוד האירופי. בחלוף תקופת החסד של 5 שנים ממועד הרישום, ניתן לפתוח בהליך של ביטול הסימן הרשום.

משרדנו מתמחה ברישום סימני מסחר באיחוד האירופי, במתן ייעוץ משפטי שוטף בכל הנוגע לתהליך רישום סימני מסחר באיחוד האירופי, התנגדויות והליכי ביטול סימני מסחר.

0 תגובות

השאר תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה