רישום סימן מסחר

רישום סימן מסחר בישראל הינו תהליך המעוגן בפקודת סימני המסחר במסגרתו כל אדם יכול להיות זכאי לזכויות בלעדיות לשימוש בסימן מסחר או בשם מסחרי מסויים בכפוף לעמידה בקריטריונים שהוגדרו בחוק.

לשם הבנת תהליך רישום סימן מסחר ראוי שנגדיר תחילה מהו סימן מסחר?

מהו סימן מסחר?

סימן מסחר הוא סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם.

האלמנטים שניתן לרשום אותם כסימני מסחר ואשר יש בהם כדי להצביע על מקור המוצרים הנם למשל, אותיות, מספרים, מילים, צירופי מילים, דמויות, צורות, צבעים, או אותות אחרים, או שילוב שלהם, בשניים או שלושה מימדים. ססמאות נחשבות אף הן ככשירות לרישום כסימני מסחר בכפוף לעמידה בתנאים מסויימים. כך למשל נרשמו סיסמאות פרסומיות למוצרי צריכה שונים.

לאחרונה נרשמו סימנים רבים שלא נחשבים כסימנים שגרתיים כגון, צבעים, צורות של אריזות, ואף צילום של המוצרים עצמם המוגשים כסימן מסחר תלת ממדי. יחד עם זאת, התנאים לרישום סימן מסחר תלת ממדי הינם נוקשים ביותר. כך למשל, נרשמו נעלי הקרוקס כסימן מסחר תלת ממדי.

מטרתו העיקרית של סימן המסחר הוא ליצור זהות או קשר בין הסימן ליצרן או למקור הספציפי של הטובין. רישום סימן המסחר מאפשר לבעל הסימן להגן על המוניטין שנוצר למוצריו. נוכח האמור, נועדו הוראות פקודת סימני המסחר להעניק הגנה ליחיד מפני פגיעה בקניינו ובמוניטין שרכש. רישומו של סימן מסחר מקנה לבעליו מונופול בשימוש בו תוך הפקעת הסימן, בהקשרו המסחרי, מנחלת הכלל (ראו סעיף 46(א) לפקודה).

סימן מסחר משרת מטרה כפולה. מחד, מבחינתו של בעל הסימן, הסימן מבדל ומייחד את מוצריו ביחס למוצרים של יצרנים אחרים ומסייע לבעל הסימן ביצירת מיתוג וייחודיות למוצריו בקרב ציבור הצרכנים. מאידך, מאפשר הסימן לציבור הצרכנים להבחין במוצר מסוים ולהימנע מלטעות בדבר מקור המוצר הנושא את הסימן.

חשוב לציין כי תנאי לכשירותו של סימן מסחר לרישום הינו שהסימן מבדיל בין מוצרים או שירותים של חברה אחת למוצרי החברה המתחרה, כלומר שיש לו את היכולת להצביע על המקור של המוצר.

מדוע לרשום סימן מסחר? 

רישום סימן מסחר מאפשר לבעל הסימן למנוע מאחרים מלעשות שימוש בסימן המסחר או בסימן מסחר הדומה לו עד כדי הטעייה. רישום סימן מסחר מאפשר לעסקים למנוע ממתחרים לחקות את הסימן או להטעות את הצרכנים, מסייע להם למנוע ייבוא של מוצרים מזוייפים או חיקויים ואף יכול לסייע בידי בעל הסימן למנוע רישום של שם מתחם באינטרנט על ידי המתחרה.

סימן מסחר נחשב לאחד הנכסים החשובים ביותר עבור עסקים, חברות ותאגידים שונים וחלק בלתי נפרד מהשווי העסקי. לעתים סימן מסחר מהווה הנכס העיקרי של חברה בעל הערך הרב ביותר וזאת מפועל יוצא מהמוניטין הגלום בסימן ומהזדהות הצרכנים עמו. הצרכנים מזהים את המוניטין והתדמית הייחודית הגלומים בסימן ועל כן מי שיחזיק בבעלות בסימן יחזיק גם את המוניטין הגלום בו ואת היכולת להפיק ממנו רווחים.  כך למשל המותג APPLE מוערך כיום על ידי פורבס בסך של 143 מליארד דולר, MICROSOFT  מוערך בכ- 69 מליארד דולר ו- GOOGLE מוערך בכ- 65 מליארד דולר.

[/av_notification]

היתרון ברישום סימני מסחר גלום בכך שסימן מסחר יוותר בתוקף למשך 10 שנים וניתן לחדשו בכפוף לתשלום אגרות שוב ושוב באופן שהוא למעשה יוותר על כנו לאורך זמן רב ביותר. סימני מסחר מקנים יתרון רב לבעליהם ואף מאפשרים ככלי לייצור הכנסות, כגון מתן רישיונות בסימני מסחר, זכיינות, או אפילו מכירת סימני המסחר לכל המרבה במחיר.

חשוב לציין, בהתאם לדין רק סימן מסחר רשום יקנה לכם זכות בלעדית למנוע ממתחרים שלכם לעשות שימוש בסימן זהה או סימן דומה לסימן המסחר שלכם. בנסיבות מסוימות תוכלו לקבל הגנה גם על סימן לא רשום אולם רק אם מדובר בסימן מסחר מוכר היטב שזכה למוניטין.

כיצד מתנהלת מערכת סימני המסחר? 

מערכת סימני המסחר הרשומים בישראל מנוהלת באמצעות מחלקת סימני המסחר, בראשות רשם סימני המסחר. רשם סימני המסחר הינו רשות ממשלתית שמטרתה בחינה ואישור סימני מסחר, פטנטים ומדגמים ומתן תעודות רישום לזכויות אלו.

הבקשות לרישום סימני המוגשות למחלקה נבחנות ע”י בוחני המחלקה, הבוחנים האם הסימנים עומדים בקריטריונים הקבועים בחוק. כך למשל, אם הסימן אינו בעל אופי מבחין, או שהוא סימן מתאר או שהוא מתנגש עם סימנים רשומים קודמים או בקשות לרישום סימנים זהים או דומים, הבקשה תידחה.

בקשה לרישום סימן מסחר תיבחן במחלקת סימני המסחר במשך תקופה של עד שנה ממועד הגשת הבקשה, ואם הסימן ייקובל תפורסם הבקשה ביומן סימני המסחר לצורך הגשת התנגדות על ידי צדדים שלישיים שרואים עצמם נפגעים מרישום הסימן. במידה ולא הוגשה התנגדות בתוך 3 חודשים יירשם הסימן ותונפק למבקש תעודת רישום סימן מסחר.

במקרה של הגשת התנגדות במועד הקבוע בדין ידון רשם סימני המסחר בטענות הצדדים ויכריע האם לקבל או לדחות את ההתנגדות. במידה ורשם סימני המסחר יקבל את ההתנגדות הסימן לא יירשם בפנקס סימני המסחר ומגיש הבקשה עשוי להידרש לשלם הוצאות לטובת המתנגד. במידה והרשם ידחה את ההתנגדות הסימן יירשם והמתנגד עשוי להיות מחוייב בהוצאות כספיות.

ההגנה הניתנת לסימן מסחר הינה בעיקרה זכות למנוע מכל אדם אחר מלעשות שימוש בסימן בנוגע למוצרים או לשירותים שבגינם נרשם הסימן. ההגנה החלה על סימן מסחר רשום היא לתקופה של 10 שנים, כאשר לאחר מכן יש להגיש בקשה לחידוש הסימן ולשלם את האגרות בהתאם לדין. ניתן לבקש את החידוש שלושה חודשים לפני שפג תוקפו של הסימן, או שישה חודשים אחרי שפג תוקפו של הסימן, בכפוף לתשלום האגרות הקבועות בדין.

ההוראות הרלוונטיות לסימני המסחר בישראל מפורטות בפקודת סימני המסחר ובתקנות סימני המסחר.

יש לכם שאלה בתחום סימני המסחר? פנו אלינו אל עו”ד סימני מסחר יוסי סיוון, עו”ד קניין רוחני בטלפון 077-231-2126 או באמצעות דף צור קשר.