"קניין רוחני" מהו?

קניין רוחני הוא הגדרה רחבה של כל הזכויות בנכסים הבלתי מוחשיים, שהינם פרי יצירתו, פיתוחו השקעתו של האדם, כגון יצירות, אמצאות, פיתוחים, עיצובים, מוניטין וכו’. במסגרת הגדרה זו נכללים מספר סוגי הגנות, אשר המכנה המשותף שלהן הוא מתן מונופולין (בלעדיות) כזה או אחר לבעל היצירה לעשות שימוש ביצירתו ובמסגרת זכות זו למנוע ניצולה על ידי אחרים ללא הסכמתו. דיני הקניין הרוחני נועדו לעודד את ההמצאתיות לתמרץ את הממציאים והיוצרים ליצור יצירות או המצאות חדשות וכן להעניק לו את הכלים הדרושים להגן על יצירותיו.

האם מדובר בזכויות חיוביות המקנות לי זכויות שימוש אוטומטיות?

חשוב לציין, כי המדובר בזכויות שליליות המקנות לבעל הקניין הרוחני את הזכות למנוע מצד שלישי לעשות שימוש בקניינו הרוחני. אין המדובר בזכות חיובית המקנה לבעל הזכויות זכות לעשות שימוש בקניינו במידה ויש בשימוש משום הפרת זכותו של אחר. כך לדוגמא, אדם יכול לרשום סימן מסחר, אך עצם רישום הסימן לא יעניק לו הגנה בפני מי שעושה שימוש כדין בסימן המסחר ורכש זכויות קודמות אם בדרך של רישום קודם ואם בדרך של מוניטין בסימן.ᅠᅠ

אילו זכויות כלולות בתחום הקניין הרוחני?

זכויות קניין רוחני כוללות את הזכויות המפורטות להלן:

א. זכויות יוצרים – הגנה על אופן הביטוי של רעיונות מקוריים. הגנה על יצירות אומנותיות, מוסיקליות, דרמטיות וספרותיות.

ב. סימני מסחר – הגנה על מילים, סימנים, דמויות או סימנים המצביעים על מקור המוצרים או השירותים.

ג. פטנטים – הגנה על אמצאות חדשניות ובעלות התקדמות המצאתית.

ד. מדגמים – הגנה על קווי צורה, עיצוב, או דמות במוצרים תעשיתיים.

ה. עוולות מסחריות – הגנה על מוניטין של בעל העסק במוצריו או בשירותיו.

ו. זכויות מטפחים – הגנה על זכויות פיתוח זני צמחים.

ז. זכויות מבצעים ומשדרים – הגנה על זכויות האומנים המבצעים ומשדרים את הופעותיהם.

האם זכויות בקניין רוחני מותנות ברישום?

חלק מזכויות הקניין הרוחני מותנות ברישום בישראל, כגון : פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכויות מטפחים. זכויות אחרות אינן טעונות רישום, כגון זכות היוצרים והזכות להגנה על המוניטין. יחד עם זאת, ישנן מדינות המאפשרות רישום של זכויות היוצרים באופן המקל על אכיפת הזכות וקבלת פיצויים סטטוטוריים. כך למשל, בארה”ב ניתן לרשום זכויות יוצרים (אך אין המדובר בדרישה קונסטיטוטיבית).

חשוב לציין, כי חלק מזכויות הקניין הרוחני מוגבלות בזמן ובתום התקופה הקבועה בחוק פוקעת הזכות והופכת לנחלת הכלל באופן שכל אדם רשאי לעשות שימוש ביצירה או באמצאה כרצונו, כגון זכות יוצרים ודיני הפטנטים.

בדיני סימני המסחר לעומת זאת, מוענקת ההגנה לבעל הסימן למשך כל תקופת השימוש בסימן, כל עוד בעל הסימן מקפיד לשלם את אגרות החידוש כדין.