1.רשם הפטנטים וסימני המסחר בישראל

2.רשם הפטנטים וסימני המסחר בארה”ב

3.רשם הפטנטים וסימני המסחר בבריטניה

4.רשם הפטנטים וסימני המסחר ביפן

5.רשם הפטנטים וסימני המסחר באוסטרליה

6.משרד רישום המדגמים וסימני המסחר באיחוד האירופי

7.ארגון הקניין הרוחני העולמי WIPO

8.ᅠמשרד הפטנטים האירופי – חיפוש פטנטים

9.רשם החברות בישראל – איתור שם חברהᅠ