חיפוש סימן מסחר

מדוע מומלץ לבצע חיפוש סימן מסחר בטרם הגשת הבקשה?

בטרם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בישראל אנו ממליצים ללקוחותינו לבצע חיפוש סימן מסחר בפנקס סימני המסחר. חיפוש סימן מסחר הינו חיוני לאיתור סימנים שעלולים להכשיל את רישום הסימן המבוקש.

על מנת להבין את הצורך בביצוע חיפוש סימן מסחר יש צורך בהבנת תהליך רישום סימן מסחר בכללותו:  לאחר שמוגשת בקשה לרישום סימן מסחר בוחן סימני המסחר עורך חיפוש לאיתור סימני מסחר דומים או זהים שעשויים להכשיל את רישום הסימן המבוקש. חיפוש זה נערך בהתאם להוראות החוק ועל מנת למנוע רישומו של סימן שאינו כשיר לרישום על פי פקודת סימני המסחר.

מהו אם כן סימן שאינו כשיר לרישום על פי פקודת סימני המסחר? סימן מסחר שאינו כשיר לרישום בהקשר לסימנים דומים או זהים הינו:

סימן מסחר הזהה או דומה לסימן מסחר רשום

 זהו סימן זהה לסימן מסחר שכבר נרשם על ידי אדם אחר בפנקס סימני המסחר קודם להגשת הבקשה או סימן הדומה לו עד כדי הטעייה.  

סימן מסחר שעלול להטעות את הציבור

זהו סימן מסחרי שיש בו כדי להטעות את הציבור ביחס למידת הדימיון בינו לבין סימן קודם ובעל מוניטין מוכח.

סימן מסחר הדומה או זהה לסימן מסחר מוכר היטב גם אם הוא לא רשום 

סעיף זה גלומה ההגנה על סימני מסחר מפורסמים שלא נרשמו בפנקס סימני המסחר. כך למשל סביר להניח כי הסימן MICROSOFT לא היה ניתן לרישום בתחום האופנה וזאת בין אם הסימן נרשם בסווג אופנה ובין אם לא, וזאת מאחר ומדובר בסימן מסחר מוכר היטב אשר ההגנה עליו רחבה ופרושה גם על מוצרים שאינם מתחום התוכנה והמחשבים. 

סימן מסחר שעלול לעודד תחרות בלתי הוגנת 

זהו סימן  הדומה עד כדי הטעייה לסימן מסחר מפורסם תוך ניצול המוניטין וההכרה של סימן המסחר המפורסם.

סימן הזהה לשמו של אחר 

סימן הזהה לשם עסקו של אחר אם יש בכך כדי ליצור הטעייה או לגרום לתחרות בלתי הוגנת.     

במקרה החלטתם להגיש בקשה לרישום סימן מסחר מבלי לערוך חיפוש אתם עלולים להיקלע למצב שבו הבקשה שלכם תסורב וכספי שכר הטרחה והאגרה שתשלמו ירדו לטמיון.

לכן מומלץ מאוד לבצע חיפוש סימן מסחר בטרם הגשת הבקשה. אנו לא ממליצים לבצע חיפוש סימן מסחר באופן עצמאי. המדובר בפעולה הדורשת מומחיות והבנה של דיני סימני המסחר וההלכות המשפטיות הרלוונטיות.

מאחר ולא רק סימן זהה עלול להכשיל את הסימן המבוקש שלכם, אלא גם כל סימן הדומה לו עד כדי הטעייה, מן הראוי לבצע חיפוש מקיף ויסודי שיכלול את כל הצירופים האפשריים שעלולים להכשיל את רישום הסימן. זוהי פעולה שרק עורך דין הבקיא בתחום מסוגל לעשותה בצורה יסודית.

 ישנן מספר דרכים לבצע חיפוש סימן מסחר בישראל:

א. חיפוש באמצעות אתר רשם סימני המסחר

באתר סימני המסחר ישנו מנוע חיפוש המאפשר חיפוש סימני מסחר. עם זאת, חשוב לזכור כי תוצאות החיפוש באתר סימני המסחר הינן מוגבלות ולא תמיד יכללו את כל הסימנים שעלולים להכשיל את רישום הסימן המבוקש.

ב. חיפוש באמצעות מחלקת הבוחנים בלשכת רשם סימני המסחר

ניתן להזמין חיפוש סימן מסחר באמצעות הגשת בקשת חיפוש ללשכת רשם סימני המסחר. עם זאת יש צורך בניסוח הבקשה, בהגדרת המאפיינים הדרושים ובתשלום האגרה הנחוצה. דו”ח תוצאות המופק מלשכת סימני המסחר הינו דו”ח מקיף יותר מאשר התוצאות שתקבלו בחיפוש באמצעות אתר רשם סימני המסחר. על כן הדרך המומלצת הינה פניה לעורך דין שיגיש עבורכם את בקשת החיפוש כאמור וינתח עבורכם את דו”ח התוצאות.

נניח שהפקתם דו”ח תוצאות חיפוש ומצאתם סימני מסחר דומים / זהים בסיווגים שונים. בשלב זה מומלץ לפנות לעורך דין הבקיא בתחום שינתח עבורכם את התוצאות וימליץ לכם את ההמלצה הנכונה בהתאם לדין,  לפסיקת בתי המשפט ולהחלטות ולהוראות הרלוונטיות.

מה יקרה אם לא אבצע חיפוש סימן מסחר? 

במקרה ותגישו בקשה מבלי לבצע חיפוש סימן מסחר עשויות להיות לכך מספר השלכות:

א. במידה והבוחן ימצא סימן זהה או דומה עד כדי הטעייה, הבקשה תסורב ולא תקבלו בחזרה את כספי האגרה.

ב. אף אם הבקשה תתקבל עלולה להיות מוגשת התנגדות לסימן המבוקש על ידי גורמים שלישיים. במקרה כזה תצטרכו להחליט האם להשקיע את הכסף והאנרגיה הדרושים לניהול הליך התנגדות. בכל מקרה, אתם עלולים להיות מחויבים בתשלום הוצאות לצד המתנגד במקרה והפסדתם בהליך ואף במקרה ובחרתם למשוך את הבקשה לאחר הגשת ההתנגדות.

משרדנו מתמחה בעריכת חיפוש סימני מסחר בישראל וברחבי העולם. אנו מסייעים ללקוחותינו בקבלת החלטה מושכלת ונכונה בהליך רישום סימן המסחר , לאחר בירור כל העובדות ואיתור כל הסימנים שעלולים להכשיל את רישום הסימן המבוקש. 

במקביל לביצוע חיפוש סימן מסחר במאגר סימני המסחר אנו ממליצים לערוך חיפוש גם בשווקים בכדי למצוא האם ישנם גורמים שעושים שימוש בסימן המבוקש, דבר שיכול לסמן לנו כי בעתיד צפויות בעיות כאלו ואחרות בהליך רישום הסימן.

לסיכום – לדעתנו, היתרונות שבביצוע חיפוש סימן מסחר עולים על החסרונות (הוצאות נוספות מעבר להגשת הבקשה).

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה. פנו אלינו לקבלת ייעוץ בנושא חיפוש סימן מסחר – עו”ד יוסי סיוון, עו”ד קניין רוחני