535

חיוב חברה מתחרה בפיצוי בסך 100,000 ₪ בגין גזל סודות מסחריים באמצעות עובד לשעבר

(ת"א 3810-07 חברת סורוביץ מרקטניג בע"מ נ' חברת הנדיקר בע"מ)

בית משפט השלום בראשל"צ קיבל תביעה של חברה נ' חברה מתחרה, אשר עשתה שימוש בסודות מסחריים, שקיבלה מעובד לשעבר של החברה.

המדובר בשתי חברות פרטיות העוסקות בשיווק והפצת ציוד היקפי למחשב. חלק מהמוצרים המשווקים על ידן הם בעלי תכונות פונקציונאליות זהות, אולם מיוצרים על ידי יצרנים שונים. בית המשפט פסק כי, העובד לשעבר שהועסק על ידי החברה כסמנ"כל סחר, לקח עימו ללא הרשאה את רשימת הלקוחות של החברה, נתונים חסויים, כגון מחירים ורווחים ותנאי תשלום, אשר נשמרו במחשבי החברה ולא ניתן היה להוציאם ללא הקלדת שם משתמש וסיסמא והעבירם לחברה המתחרה. עוד נמצא כי, גישה למידע המסווג ניתנה לשלושה בעלי תפקידים בכירים בלבד בחברה.

בית המשפט דן בשאלה האם רשימת לקוחות תיחשב כסוד מסחרי מוגן. נקבע כי, כדי שרשימת לקוחות תזכה להגנת דיני סודות המסחר עליה לעמוד בדרישות שונות. כך למשל על הרשימה לכלול מידע בעל מימד סודי. רשימת הלקוחות צריכה לכלול פרטי לקוחות שקשה לאתרם בנקל באמצעים פשוטים וגלויים לעין. באופן עקרוני לא קיימת דרישה לכך כי, יושקעו מאמצים ומשאבים כספיים ליצירת הסוד המסחרי כתנאי חיוני להגנתו, אולם העדר השקעה כאמור יכול להצביע על כך כי, המידע נגיש ואינו סודי.

נקבע כי, מר שטרן עובד לשעבר של החברה גזל שלא כדין את רשימת הלקוחות של החברה והפר בכך את סעיף 6(א) לחוק עוולות מסחריות. בית המשפט חייב את החברה המתחרה בפיצוי ללא הוכחת נזק בסך של 100,000 ₪.

בהתייחסו לסוגיית הפיצוי קבע בית המשפט במסגרת פסק הדין את הדברים הבאים, אשר מפאת חשיבותם הובאו כאן לפניכם:

"המצב שבו אדם עובד בעת ובעונה אחת בשני מקומות עבודה המתחרים לפחות חלקית על אותו פלח שוק (כאשר תחרות כזו יכולה להיות לא רק באמצעות שיווק מוצרים זהים אלא גם בשיווק מוצרים מתחרים), ממלא בשניהם תפקיד של שיווק ומכירות ופונה ללקוחותיו של מעסיק אחד על מנת להציע להם לעבור לרכישת מוצרי המעסיק האחר כשהוא יודע את הפרטים החשובים: לא רק שם הלקוח אלא גם כמויות רכישה של מוצרים מסוגים שונים, מחירים, תנאי תשלום ועוד, ומשתמש בידע הזה לצורך העברת הלקוחות אל המעסיק החדש, הוא מצב שאין הדעת סובלתו. תחרות עסקית היא מצב ראוי ורצוי, והדין אף פועל לעודד אותו בין היתר בדרך של הטלת סנקציות, לרבות פליליות, על מי שפועל כדי לפגוע בתחרות על ידי הגבל עסקי אסור. עם זאת אסור שתחרות תתנהל כאילו הכל מותר וכל האמצעים כשרים. "תחרות" המתנהלת בדרך שתוארה לעיל אינה יכולה להתקבל על הדעת ואין להתירה, אלא להיפך: יש לקבוע לה "מחיר" שיבהיר שכאן נחצו קוים אדומים שאין לחצותם. המעסיק החדש שהפיק תועלת מהמהלך אינו יכול לצאת פטור בלא כלום או בסנקציה קלה רק משום שהתובעת לא הוכיחה את גובה נזקיה. בדיוק לכך נועדה הוראת החוק בדבר פיצוי ללא הוכחת נזק: הן לפיצוי על נזק גם כאשר שיעורו לא הוכח (ודוק: במצבים מעין אלה יהיה זה בדרך כלל קשה מאד להוכיח שיעורו של נזק), והן להרתעת מעוולים פוטנציאליים מפני התנהגות העולה כדי עוולה מסחרית. עוולות מסחריות מתבצעות רק מפני שבצידן פוטנציאל רווח למבצען. פגיעה של ממש בתועלת הכלכלית שהמעוול מצפה להפיק היא כלי מרכזי בהרתעה מפני ביצוע עוולות כאלה. מטעמים פרטניים ונורמטיביים אלה נובעת המסקנה שבמקרה דנן יש לפסוק את מלוא הפיצוי הסטאטוטורי, ולא מצאתי בפי הנתבעת שיקולים כלשהם התומכים בפסיקת פיצוי נמוך מהתקרה הקבועה בחוק. על כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לידי הנתבעת את מלוא סכום הפיצוי הקבוע בס' 13 לחוק עוולות מסחריות, קרי סך של 100,000 ₪.

ת"א 3810-07 חברת סורוביץ מרקטניג בע"מ נ' חברת הנדיקר בע"מ

פסק הדין מחזק את החשיבות שבאימוץ כללי התנהגות קפדניים עם עובדים, בכל הנוגע לסודות מסחריים ואי תחרות. כך למשל, ניתן לשמור את הנתונים באופן מסודר במחשב החברה, תחת שם משתמש וסיסמא ומתן גישה לנתונים אלו רק לבעלי התפקידים הבכירים בחברה. בעידן התחרותי שבו עובדים מתנייעים מחברה לחברה מדי תקופות קצרות, בייחוד בתחומי ההייטק והמסחר בציוד אלקטרוני, חשוב לשמור היטב את הנתונים המסחריים הרגישים של החברה כגון רשימת לקוחות, מחירים, רווחים ותנאי תשלום. נתונים אלו יכולים בנקל לשחק לידי מתחרים בשוק התחרותי הרגיש ולגרום נזקים קשים ביותר, עד כדי ריסוק פעילותה המסחרית של החברה.

בנוגע להסכמי עבודה אכן בתי המשפט קבעו, כי הגבלת העובד הכוללת איסור שימוש במידע סודי של המעביד לשעבר לצורך תחרות עמו או העברת המידע לצדדים שלישיים, חלה ללא צורך באיסור הסכמי מפורש על תחרות או בסעיף המורה על שמירת סודיות, אך איסור מפורש במסגרת חוזה העסקה לעשות שימוש בסודות המסחריים ולהעבירם לצדדים שלישיים תוך פירוט ספציפי מהם הסודות, כגון: רשימת לקוחותיה, תנאי תשלום ומחירים עשויה להגביר את המודעות בקרב העובדים ולחזק את ההגנה המשפטית של החברה על סודותיה המסחריים.

 

 

 

0 תגובות

השאר תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה