dreamstime_xs_11928184

התנגדות לסימן מסחר

התנגדות לסימן מסחר

לאחר שהבקשה לרישום סימן המסחר שלכם נבחנה וקובלה על ידי מחלקת סימני המסחר, הבקשה מפורסמת להתנגדויות וכל אדם שיש לו עילת התנגדות יכול להגיש התנגדות לסימן מסחר בתוך שלושה חודשים שלאחר הפרסום. במידה ולא מוגשת התנגדות תונפק לכם תעודת רישום לסימן המסחר.

מי יכול להגיש התנגדות לסימן מסחר?

כל אדם יכול להגיש התנגדות לרישום סימן מסחר אם נתמלאו אחד מהתנאים הבאים:

.א קיימת סיבה שרשם סימני המסחר היה מוסמך לסרב לרשום את הסימן (למשל אם הסימן אינו כשיר לרישום על פי החוק או שהסימן המבוקש זהה או דומה עד כדי הטעייה לסימן מסחר אחר)

ב.המתנגד טוען כי הוא הבעלים של הסימן.

כיצד מתנהל הליך התנגדות לסימן מסחר?

חשוב להבין כי הליך התנגדות הינו הליך משפטי לכל דבר ועניין בדומה להגשת תביעה בבית המשפט.

המשמעות לכך היא שלאחר הגשת ההתנגדות והתגובה להתנגדות, על הצדדים להגיש את ראיותיהם ולאחר שלב זה מתנהל דיון בו נחקרים עדי הצדדים. בסיום הדיון הצדדים מגישים סיכומים ורשם סימני המסחר מעיין בכתבי הטענות המוגשים לו ונותן את החלטתו האם ההתנגדות מוצדקת או לא. הליך שכזה יכול לקחת בין שנה לשנתיים ואף יותר.

נקודה חשובה נוספת היא שבמידה ורשם סימני המסחר מקבל את ההתנגדות והבקשה לרישום סימן מסחר נדחית, אזי המבקש יצטרך לשאת בהוצאות לפי קביעתו של רשם סימני המסחר ובהתאם לשלב בו נמצא ההליך. הוצאות אלו יכולות לנוע בין אלפי שקלים לעשרות אלפי שקלים.

חשוב לזכור כי הליך התנגדות הנו הליך מורכב הדורש ידע ומומחיות מקצועית בתחום סימני המסחר. לפיכך, אנו ממליצים לכם להיעזר בשירותיהם עורכי דין המתמחים בכך.

פנה אלינו 03-6966484

0 תגובות

השאר תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה